Regresjonshypnose

Dette er en spesiell form for hypnoterapi.  Den forklares ut fra teorien om at alle symptomer skyldes en negativ opplevelse eller traume som ikke er tilstrekkelig bearbeidet og dermed påvirker livet her og nå i form av stress, negative følelser og negative reaksjonsmønstre.  Her brukes direkte kommunikasjon med det underbevisste sinnet for å finne den opprinnelige årsaken til problemet.  I den avslappede tilstanden blir du ført tilbake til fortiden for å komme i kontakt med de følelsene som hendelsen har skapt.  På denne måten kan en fjerne feilaktive overbevisninger og misforståelser, bearbeide, nøytralisere og omdanne, slik at minnet ikke lenger sitter i kroppen og blir aktivisert om igjen og om igjen.  Når et minne er bearbeidet og omdannet vil spenninger og stress forsvinne fra kroppen og du vil reagere med større ro på situasjoner og mennesker.