Future life progression - Fremtidsprogresjon

Dette er nøkkelen for å se hvor du befinner deg 1, 5 eller 10 år fram i tid.  Slik kan du få hjelp til å justere livskursen.  Ved hjelp av enkle visualiseringsteknikker vil du bli i stand til å ta de rette valgene og beslutningene, som handler om parforhold, arbeid, økonomi, valg av bolig og din hensikt eller oppgave i livet.  Du tar i bruk etterpåklokskapen allerede her og nå.

Ved å undersøke fortid, nåtid og fremtid kan du bli klar over områder eller problemer som gjentar seg, og som har plaget deg til alle tider, og sette deg i stand til å fri deg fra dem umiddelbart.

Fremtidsprogresjon er en måte å se ting i et nytt perspektiv.  Et problem får ofte en helt annen karakter når en betrakter det fra fremtiden.